กลับหน้าแรก
ภาพข่าวสาร
|< << 1 ของ 1  >> >|รายละเอียดข่าวสาร
สนใจ สมัครด่วน! หลักสูตรฝึกอบรมด้านการวิจัยและการประเมินผล -
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร ร่วมกับ สมาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย และ ศูนย์อบรมการวิจัยนานาชาติ จะจัดฝึกอบรมด้านการวิจัยและการประเมินผล โดย ศ.ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และมีผลงานดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง (ทุกหลักสูตรมีตำราแจกฟรี) ดังนี้ :

 การวิเคราะห์การออกแบบจำลองสมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม LISREL: ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (5 วัน)
 การเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ( 2 วัน)
 การสร้างมาตรวัดในการวิจัย (ทฤษฎีและปฏิบัติ) (3 วัน)
 การวิจัยสนามแบบครบวงจร(ทฤษฎีและปฏิบัติ) (5 วัน)
 การวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัย (3 วัน)
 การวิจัยประเมินผลโครงการ (ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ) (15 วัน)

(หากหน่วยงาน/กลุ่มบุคคลใดต้องการให้ฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม สามารถนัดหมายวันเวลาตามความสะดวกได้)

สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2975-6957
0-2975-6958
08-1832-8005
08-9881-6167