กลับหน้าแรก
ภาพข่าวสาร
|< << 1 ของ 1  >> >|รายละเอียดข่าวสาร
โครงการนานาชาติ รองรับ AEC -
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการรับนักศึกษาต่างชาติ ในโครงการนานาชาติ เพื่อเป็นการรองรับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)