กลับหน้าแรก
ภาพข่าวสาร
|< << 1 ของ 1  >> >|รายละเอียดข่าวสาร
การส่งงานทาง e-mail -
นักศึกษาที่ต้องการส่งงานให้อาจารย์ ทาง e-mail ให้ปฏิบัติตามกฎของโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร โดยการชำระค่าพิมพ์เอกสารก่อนที่จะให้เจ้าหน้าที่โครงการพิมพ์งานส่งอาจารย์ โดยนักศึกษาที่ต้องการส่งงานทาง e-mail สามารถชำระค่าพิมพ์เอกสารล่วงหน้าได้ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 089-881-6167 หรือ 081-819-3918)

อัตราค่าบริการ
พิมพ์เอกสาร หน้าละ 50 สตางค์

เข้าเล่ม
ไม่เกิน 50 หน้า ไม่มีค่าใช้จ่าย (เย็บลวด)
51-100 หน้า รวมปก ราคา 50
101 ขึ้นไป หน้า รวมปก ราคา 65