กลับหน้าแรก
ภาพข่าวสาร
|< << 1 ของ 4  >> >|รายละเอียดข่าวสาร
การสอบสัมมนาปฏิบัติการ 2 พ.ต.ท.หญิงบุญณิสา ส่งเเสง -
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร จะจัดให้มีการสอบสัมมนาปฏิบัติการ 2 พ.ต.ท.หญิงบุญณิสา ส่งเเสง ในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม เวลา 9.30 น.-11.30 น. ณ ห้อง 2308 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยปทุมธานี มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. ศ.ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
2. รศ.ดร.กรรณิการ์ สุขเกษม