กลับหน้าแรก
ภาพข่าวสาร
|< << 1 ของ 1  >> >|รายละเอียดข่าวสาร
กำหนดการสอบสัมมนาปฏิบัติการ 2 นางนิตยา เลาหบรรจง - 21/01/2560
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร จะจัดให้มีการสอบสัมมนาปฏิบัติการ 2 นางนิตยา เลาหบรรจง ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม เวลา 10.00 น.-12.00 น. ณ ห้อง 2308 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยปทุมธานี มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. ศ.ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
2. ดร.เจมส์ แลนเเคสเตอร์